Kim jesteśmy

Jesteśmy wierzącymi kobietami świeckimi, które pragną tworzyć Wspólnotę. Wspólnie regularnie spotykać się na modlitwie i spotkaniach formacyjnych. Ponieważ na co dzień większość z naszego grona żyje w parafii prowadzonej przez Zmartwychwstańców, niektóre z nas są żonami Braci Zewnętrznych i Kandydatów na Braci pragniemy, aby naszym duchowym opiekunem był zmartwychwstaniec i chcemy, tak jak nasi mężowie - świeccy zmartwychwstańcy - być również duchowo spokrewnione z naszym Zgromadzeniem i czerpać z charyzmatu tej Wspólnoty dla naszego duchowego rozwoju. Naszym pragnieniem jest być Wspólnotą Sióstr Zewnętrznych.

...więcej w menu <HISTORIA> oraz <KRONIKA>