Charyzmat

Pragniemy być wierni łasce, jaką otrzymali nasi Fundatorzy,
łasce, w której obecnie uczestniczymy
  przez nasze powołanie
do Zgromadzenia Zmartwychwstania
Pańskiego.
 
Uważamy, że pewne prawdy są szczególnie ważne
dla naszego życia i naszej pracy
jako Zmartwychwstańców,
gdyż obrazują tę właśnie łaskę i powołanie.
 
Jesteśmy przekonani,
że miłość Boża względem
nas jest miłosierna i niezawodna.
Na tę miłość nie
zasłużyliśmy. Jesteśmy niczym,
niczego nie posiadamy i bez Boga niczego nie możemy.
Pociąga nas
zło. Jesteśmy grzesznikami.
Bóg jednak nie
przestaje pociągać nas ku sobie.
 
Jesteśmy przekonani,
że w swojej miłości Ojciec
powołuje nas do nawrócenia:
do osobistego zmartwychwstania
w jedności z Jezusem,
do nowego życia
przepełnionego mocą Jego Ducha.
 
Wraz z Jezusem umieramy samym sobie,
gdy oddajemy nasze życie
Ojcu,
wyrzekając się wszystkiego, co nas od Niego oddziela.
Moc Ducha formuje w nas Chrystusa i
pobudza,
aby miłością odpowiedzieć
na ogromną
miłość Ojca w stosunku do nas.