Życzenia Wielkanocne

 „Nie bójcie się” – usłyszały niewiasty, które przybyły do grobu.
Resurrexit, alleluja! Zmartwychwstał, alleluja!

To radosne orędzie paschalne, które rozległo się z mocą tej nocy podczas Wigilii, również w tym roku umacnia naszą nadzieję. Te słowa liturgia paschalna powtarza także nam, ludziom trzeciego tysiąclecia: Chrystus zmartwychwstał! Chrystus żyje pośród nas ! Odtąd Jego imię brzmi: „Żyjący”, śmierć nad Nim nie ma już żadnej władzy. Resurrexit!

Ty, Odkupicielu człowieka, powstajesz dziś z grobu zwycięski, aby również nam, niepokojonym przez mroki licznych zagrożeń, ofiarować Twoje życzenie radości i pokoju. Do Ciebie, o Chryste, nasze życie i nasz przewodniku, niech się zwróci każdy, kogo dręczy pokusa zniechęcenia i rozpaczy, aby usłyszeć przesłanie nadziei, która nie zawodzi. W tym dniu Twego zwycięstwa nad śmiercią niech ludzkość odnajdzie w Tobie, o Panie, odwagę, aby solidarnie stawić czoło tylu przejawom zła, które ją dręczą.

Z wielkanocną pamięcią modlitewną

Moderator i Wspólnota krokowska

Krokowa, Wielkanoc AD 2016

 

Boże Narodzenie

Albowiem Dziecię nam się narodziło, syn został nam dany ( Iz 9, 5 )

Nadchodzi dla nas niezwykły czas. Czas radości, ale i zadumy. Czas Bożego Narodzenia.

W tych dniach życzymy Wam Drogie Siostry, by to narodzone dziecię, Przedwieczny Doradca, wspierał każdy Wasz krok. Niech Bóg mocny czyni Was mocnymi wobec wszelkich przeciwności. Odwieczny Ojciec niech czule Was przygarnia do swego serca, a Książę Pokoju niech przyniesie Wam obfity pokój i radość.

Niech w każdym z nas narodzi się Chrystus, abyśmy mogli zmieniać świat na bardziej chrześcijański.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

życzy
 Moderator

I REKOLEKCJE DLA SIÓSTR ZEWNĘTRZNYCH


Rok 2014, kwiecień, dokładnie 27 – Święto Miłosierdzia Bożego, dzień kanonizacji św. Jana Pawła II  i Jana XXIII.

Krokowa, godz. 15:00, na zakończenie Godziny Miłosierdzia 8 kobiet naszej parafii odmówiło wspólnie  Modlitwę  Zmartwychwstańczą. Było to zawiązanie nowej wspólnoty. Przez kolejne miesiące spotykałyśmy się( 2 razy w miesiącu ) na spotkaniach modlitewno-formacyjnych.

Czytaj więcej: I REKOLEKCJE DLA SIÓSTR ZEWNĘTRZNYCH

I PRZYRZECZENIA SIÓSTR ZEWNĘTRZNYCH w Krokowej


ŚWIĘTO NMP MATKI KOŚCIOŁA, 25. MAJA 2015 – SIOSTRY PO PRZYRZECZENIACH

************************

Drugi dzień Zielonych Świąt, jak się dawniej mówiło, to Święto Matki Kościoła. Celebrans może wybrać jedną z trzech Ewangelii: gody w Kanie, Maryja pod krzyżem lub Zwiastowanie.
Dzisiaj pochylamy się na Zwiastowaniem ponieważ ta Tajemnica dla nowej wspólnoty Sióstr Zewnętrznych jest priorytetowa. W tych wszystkich opisach chodzi o jedną prawdę: Maryja nie jest tylko grzecznym ukłonem w stronę kobiet, aby i ich nie brakło w tajemnicy Zbawienia. Jest w samym centrum tej Tajemnicy. Jej zgoda na decyzję Boga, że ma być Matką jego Syna, była zgodą na to, że w Jezusie przyjmuje też i Jego Ciało Mistyczne – Kościół. Dlatego jest Matką Kościoła.

Czytaj więcej: I PRZYRZECZENIA SIÓSTR ZEWNĘTRZNYCH w Krokowej

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ, ALLELUJA !


Kochane Siostry!
Przyjmijcie całym swoim sercem i całym życiem CHRYSTUSA !
Niech dary, które ZMARTWYCHWSTAŁY PAN
przyniósł: pokój, radość, nadzieję, przebaczenie … staną się
Waszym i Waszych rodzin udziałem !
Modlę się, abyśmy wszyscy wiernie żyli DUCHEM ZMARTWYCHWSTANIA,
aby w naszym życiu, w naszych
rodzinach w naszej Wspólnocie „pachniało zmartwychwstaniem!”
Pozdrawiam Was serdecznie i świątecznie – o. Tadeusz, CR

Więcej artykułów…

  1. Życzenia
  2. II DZIEŃ SKUPIENIA