RDS i Rekolekcje 2021/2002

Pod poniższym linkiem plan Dni Skupienia i Rekolekcji w sezonie 2021/2022

RDS i Rekolekcje 2021/2022